Kenzo

27 tekstów – auto­rem jest Kenzo.

Do siebie
do­ciera się tyl­ko raz. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 10 sierpnia 2015, 23:52

Cza­sem trze­ba z bólem odejść od ludzi, żeby dot­rzeć do siebie. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 4 września 2014, 23:52

Jes­teś twar­dy jak orzech,
a mo­je ser­ce z łat­wością Cię rozgryzło. 

myśl
zebrała 158 fiszek • 8 maja 2014, 09:48

Gdy jes­teś, płonę w twoim do­tyku, gdy cię nie ma, mo­je ser­ce krwa­wi, tęsknię do gra­nic bólu, na­wet wspom­nienia mają two­je imię...
- tak kocham... 

myśl
zebrała 184 fiszki • 11 lutego 2014, 06:38

Ser­deczny człowiek ma w so­bie coś z bos­kiej dob­ro­ci, co pot­ra­fi prze­kazać blis­kiej i da­lekiej osobie. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 7 czerwca 2013, 17:54

Szczęśli­wi ludzie, to ci o zdro­wych duszach. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 31 stycznia 2013, 23:09

Są ko­biety, którym wszys­tko wy­pada, a zwłaszcza język. 

myśl dnia z 25 maja 2015 roku
zebrała 172 fiszki • 27 stycznia 2013, 18:50

By­wa, że doj­dziesz tam, gdzie nie za­mie­rzałeś iść. I to też ma sens. 

myśl
zebrała 168 fiszek • 13 stycznia 2013, 19:36

Trud­no wypłynąć, kiedy sa­mot­ność wciąga. 

myśl dnia z 30 czerwca 2017 roku
zebrała 169 fiszek • 4 stycznia 2013, 21:28

By­wa, że życie ofe­ruje za dużo. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 30 grudnia 2012, 00:24

Kenzo

Zeszyty
  • anioły – ludzie też mają skrzydła

  • exclusive – po­ruszyło mo­je ser­ce

  • wiersze – roz­bu­dowa­ne słowo

  • życie – z kropką nad "i"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kenzo

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 września 2017, 23:03Kenzo sko­men­to­wał tek­st https://www.youtube.com/watch?v=xTztaWqM-VI Dostał pe­wien ta­lent od [...]

3 września 2017, 23:01Kenzo sko­men­to­wał tek­st Ko­bieto, na wier­ne­go [...]

5 marca 2017, 21:25Kenzo sko­men­to­wał tek­st Lwom na pożar­cie pot­rze­ba [...]

5 marca 2017, 21:18Kenzo sko­men­to­wał tek­st Są ludzie jak [...]

5 marca 2017, 21:18Kenzo sko­men­to­wał tek­st Nie ma znacze­nia ile [...]

19 lutego 2017, 16:18Kenzo sko­men­to­wał tek­st Oderwał sza­fie paździe­rza i [...]

18 grudnia 2016, 23:38Kenzo sko­men­to­wał tek­st Wróciłam z zaświatów...aby udo­wod­nić [...]